Biorezonans

Aparat BioKat jest biocybernetycznym systemem feedback (sprzężenia zwrotnego) wykorzystującym endogenne oscylacje mikromagnetyczne ustroju do regulacji procesów biologicznych (kod GMDN 10-396) – urządzeniem do zabiegów regulacyjnych tzw. bioenergetycznej terapii informacyjnej (BIT).Parametry wprowadzonych do pamięci aparatu BioKata programów zabiegowych zostały ustalone na podstawie długoletnich obserwacji i doświadczeń praktycznych, począwszy od dr. Morella. Znalazły także zastosowanie w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Zabiegi za pomocą aparatu BioKat nie są rodzajem elektroterapii ani też formą napromieniowywania. Zabiegi przebiegają na płaszczyźnie ultra słabych pól elektromagnetycznych.

Aparat BioKat znajduje zastosowanie między innymi w:

  • usuwaniu objawów alergii i nietolerancji (najczęściej w postaci kataru alergicznego, astmy oskrzelowej, egzemy, pokrzywki)
  • nikotynizmie ("rzucanie palenia")

Zabiegi na aparacie BioKat są zabiegami regulacyjnymi i zaliczane są do metod medycyny niekonwencjonalnej, z zasady ich celem nie jest zastępowanie wybranego leczenia konwencjonalnego, jednakże w wielu przypadkach mogą być stosowane jako uzupełniające i towarzyszące leczeniu podstawowemu.

Programy zabiegowe aparatu BioKat ułatwiają przywrócenie fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych, działając zarówno nieswoiście (przywracając prawidłową regulację przy zaburzeniach spowodowanych nieznanymi czynnikami) jak i swoiście (przywracając samoregulację przez selektywne wyłączenie źródła zaburzeń).